Zure oplossingen

Zure oplossingen

Haal hogere cijfers op school

Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo.

  • Ruim 1.000 uitlegvideo’s met heldere uitleg
  • Onbeperkt video kijken voor je proefwerk en examen
  • Zowel klassikaal als zelfstandig te gebruiken op eigen tempo
  • Gemaakt door ervaren docenten
  • Al meer dan 1 miljoen bezoekers

Een zuur is een deeltje dat een H+ ion kan afstaan. Je kunt een zure oplossing maken door een zure stof op te lossen in water. Wanneer je een zure stof oplost in water kunnen er twee dingen gebeuren: 1) het is een sterk zuur: het zuur staat al zijn H+ ionen af (ontleed in ionen) of 2) het is een zwak zuur: het zuur staat een deel van zijn H+ ionen af (er ontstaat een evenwicht). Veel zuren hebben een triviale naam, bijvoorbeeld zoutzuur, azijnzuur en salpeterzuur. Vind je het moeilijk deze te onthouden, kijk dan in Binas tabel 66A en B.

Niveau
havo
4
vwo
4
Tags