Redoxreacties: samenvatting

Redoxreacties: samenvatting

Haal hogere cijfers op school

Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo.

  • Ruim 1.000 uitlegvideo’s met heldere uitleg
  • Onbeperkt video kijken voor je proefwerk en examen
  • Zowel klassikaal als zelfstandig te gebruiken op eigen tempo
  • Gemaakt door ervaren docenten
  • Al meer dan 1 miljoen bezoekers

Bij redoxreacties vindt er een elektronenoverdracht plaats. In BINAS tabel 48 staan de halfreacties van alle oxidatoren en reductoren weergeven. Een redoxreactie is een reactie tussen een reductor en een oxidator.

Let op! Het aantal elektronen wat afgestaan wordt moet gelijk zijn aan het aantal elektronen wat opgenomen wordt.

Redoxreacties zijn ook van toepassing bij een elektrochemische cel en elektrolyse. Bij elektrochemische cellen ontstaat er door de processen in de oplossing een pluspool en een minpool. Bij elektrolyse sluit je een batterij aan waardoor een reactie ontstaat. Onthoud dit verschil goed!

Niveau
havo
5
vwo
5