Elektrolyse 1

Elektrolyse 1

Haal hogere cijfers op school

Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo.

  • Ruim 1.000 uitlegvideo’s met heldere uitleg
  • Onbeperkt video kijken voor je proefwerk en examen
  • Zowel klassikaal als zelfstandig te gebruiken op eigen tempo
  • Gemaakt door ervaren docenten
  • Al meer dan 1 miljoen bezoekers

Bij elektrochemische cellen ontstaat er door de processen in de oplossing een pluspool en een minpool. Bij elektrolyse sluit je een batterij aan waardoor een reactie ontstaat. Onthoud dit verschil goed!

Bij elektrolyse wordt vaak gebruik gemaakt van koolstofstaven of platinastaven. De minpool stuwt vanuit de batterij elektronen de elektrode in, waardoor die negatief geladen wordt. De pluspool zuigt elektronen uit de elektrode, waardoor die positief geladen wordt. Bij elektrolyse ontstaat er een gedwongen redoxreactie. De oxidator hoeft niet perse boven de reductor te staan in tabel 48 van de BINAS.

Niveau
havo
3
vwo
3