Buffers

Buffers

Haal hogere cijfers op school

Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo.

  • Ruim 1.000 uitlegvideo’s met heldere uitleg
  • Onbeperkt video kijken voor je proefwerk en examen
  • Zowel klassikaal als zelfstandig te gebruiken op eigen tempo
  • Gemaakt door ervaren docenten
  • Al meer dan 1 miljoen bezoekers

Een buffer is een oplossing waarvan de pH redelijk constant blijft. Een zure buffer is een bufferoploosing waarvan de pH lager is dan 7. Bijvoorbeeld azijnzuur (HAc) + water. Bij toevoegen van een base trekt deze H+ ionen naar zich toe. De H3O+ ionen worden weggehaald uit het evenwicht, maar het systeem herstelt zich naar de oude situatie. Bij toevoegen van een zuur kan het evenwicht niet verder naar links verschuiven en daardoor buffert het niet. Als je extra Ac- ionen toevoegt kan het systeem zich weer herstellen. Naast zure buffers zijn er ook basische buffers. Deze werken precies andersom qua toevoegen zuur/base dan de zure buffers!

Niveau
vwo
4
Tags