Biologisch evenwicht

Biologisch evenwicht

Haal hogere cijfers op school

Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo.

  • Ruim 1.000 uitlegvideo’s met heldere uitleg
  • Onbeperkt video kijken voor je proefwerk en examen
  • Zowel klassikaal als zelfstandig te gebruiken op eigen tempo
  • Gemaakt door ervaren docenten
  • Al meer dan 1 miljoen bezoekers

In dit filmpje wordt het biologisch evenwicht behandeld. Voordat je het filmpje bekijkt, is het belangrijk dat je iets afweet van biotische en abiotische factoren. We gaan nu namelijk zien hoe deze factoren de grootte van een populatie beïnvloeden. Daarvoor kijken we naar een voedselketen met planten, slakken en lijsters. We zullen zien dat de slakkenpopulatie en de lijsterpopulatie elkaar beïnvloeden. De grootte van de populaties gaan schommelen rond een evenwichtswaarde.

Niveau
havo
2 3
vwo
2 3