Colofon

Auteursrecht

Deze website is in opdracht van Snapput B.V. ontwikkeld door Bureau BlauwGeel. Het auteursrecht op deze website berust bij Snapput B.V. Op de afgebeelde beeldmaterialen, video's en/of animaties berust auteursrecht. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet, is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger.

We hebben getracht om de auteursrechten te respecteren op alle materialen die in deze website gebruikt zijn. Mocht je echter van mening zijn dat we gegevens, informatie, afbeeldingen of anderszins onrechtmatig gebruikt hebben, verzoeken wij je contact met ons op te nemen via info@snapput.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over de website? Stuur dan een e-mail naar info@snapput.nl of gebruik ons contactformulier.

  

 

Concept & ontwikkeling

Chris Bele
Roy Eysbach

Content management

Paulien de Jong

Marketing

Anne-Fleur Boode

Advies

Frans Grijzenhout, Grijz advies
Anne Voorn, directie Sondervick College

Vormgeving & realisatieBureau

BlauwGeel, Utrecht, www.bureaublauwgeel.nl